femke errisje gerestein (Middelburg, 1982)
woont en werkt in Rotterdam | lives and works in Rotterdam


opleiding | education

2000-2004 AKV|St Joost Breda, illustratie BA

werkperiodes | residencies

2018 Pompgemaal Den Helder (01.06 - 31.07.2018), mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van het Mondriaan Fonds
2016 Kaus Australis, Rotterdam (01.07 - 31.12.2016), waarvan eerste drie maanden mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van het Mondriaan Fonds
2013 Stichting IK, Oost-Souburg, mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van Stichting Beeldende Kunst Middelburg en Stichting IK

exposities | exhibitions

zie pagina exposities | visit exhibitions page

stipendia | grants

2018 Bijdrage Gast- en Buitenlandateliers Pompgemaal Den Helder, Mondriaan Fonds
2016 Bijdrage Gast- en Buitenlandateliers Kaus Australis, Mondriaan Fonds
2015 Materiaalsubsidie, Stichting Beeldende Kunst Middelburg
2014 Materiaalsubsidie, SBKM
2013 Nominatie de Vleeshal Kunstprijs
2013 Projectsubsidie, SBKM
2012 Materiaalsubsidie, SBKM
2008 Startstipendium, Mondriaan Fonds (Fonds BKVB)
2007 Startstipendium, Mondriaan Fonds (Fonds BKVB)
2007 Werkbeurs literair auteur, Vlaams Fonds voor de Letteren

artikelen | articles

2016 H ART, 03.2017, De zij-kant is (soms) scherp (Vijf kunstenaressen in Emergent in Veurne), Eliane van den Ende
2015 De Volkskrant, 15.05.2015
, Diepenheim 8 mei, Jeanne Prisser
2014 PZC, 23.10.2014, De vervulling naar verlangen, Nico Out
2014 Decreet #12, Ik dwing de toeschouwer door mijn ogen te kijken, Tjeu Strous
2013 PZC, 28.10.2013, Met Gerestein in Wonderland, Nico Out

publicaties | publications

2017 Tekenkabinet, tentoonstellingsctalogus
2016 Art in the Residency: 5 Years IK, Stichting IK
2016 Mon Capitaine 2010/15
jubileumboek
2015 Veldwerk, jubileumboek Kunstvereniging Diepenheim
2015 Waar de hand zingt, magazine Kunstvereniging/Drawing Centre Diepenheim
2014 To Be Body, publicatie bij tentoonstelling, CBK Zeeland
2008 Preludium 1, Kunstvereniging Diepenheim
2009 Met stip 2009, Fonds BKVB

gepubliceerde prentenboeken | published picture books

2007 Vertelopa, auteur: Jaak Dreesen, De Eenhoorn (isbn 9789058383983)
2006 In de zee van mama's buik, auteur: Leen van den Berg, De Eenhoorn (isbn 9789058383815)

nevenactiviteiten | additional functions

2017 - heden: museumdocent Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam
2016 - heden: art mediator Witte de With, Rotterdam
2016 - heden: art mediator TENT, Rotterdam
2016 - heden: art mediator Kunstblock, Rotterdam
2018 : vervangend docent K&C onderbouw voortgezet onderwijs, Nehalennia, Middelburg
2015 - 2016: medewerker educatie Vleeshal, Middelburg
2014 - 2016: suppoost Vleeshal, Middelburg
2008 - heden: freelance docent beeldende vakken / tekenen
2015 - 2016: binnenbestuurslid Middelburgse Atelier Stichting
2014: toelatingscommissie kunstenaarsdocumentatiesysteem IDOC, CBK Zeeland
2007 - 2012: docent AKV|St Joost, Den Bosch & Breda
2008 - 2012: PR Kunstwerkplaats KipVis
2004 - 2012: illustrator (redactioneel en prentenboeken)