POMPGEMAAL DEN HELDER 2018

POMPGEMAAL DEN HELDER
Mondriaan Fund Residency
Den Helder NL 2018

In het werk dat ik maakte in de periode voor het Pompgemaal stond mijn houding tijdens het vallen ten dienste van het neerkomen en van de afdruk van mijn lichaam. In mijn werk tijdens het verblijf heb ik het vallen hieruit losgemaakt. Ik heb de omstandigheden zo vormgegeven dat ik volledig in mijn taken kon opgaan: fotograferen tijdens de vele private performances waarin ik een vallende beweging vaak herhaal, schrijven en tekenen. In een logboek heb ik mijn gedachten opgeschreven om meer grip te krijgen op mijn denken en de vragen die aan mijn werk ten grondslag liggen en/of daaruit ontstaan. Het grootste belang van deze residentie uit zich voor mij niet alleen in de zichtbare resultaten die ik binnen de twee maanden heb behaald, maar ook in het bereiken van een verhoogde bewustzijnstoestand en de intensiteit die hiermee gepaard gaat.
In mijn werk dat in het Pompgemaal is ontstaan maak ik gebruik van een camera en verander ik het perspectief op mijn lichaam ten opzichte van het werk dat ik voorafgaand aan de werkperiode maakte. De camera registreert de private performance waarin ik mijn lichaam inzet vanuit een standpunt buiten mijn lichaam. Deze perspectiefverandering is van groot belang voor mijn werk en voor mijn gedachten over het werk.
Door de frequentie op te voeren van zowel de performances zelf als van de herhaling van de beweging binnen de performance, heb ik het belang dieper kunnen doorgronden en is de ontwikkeling van de performances veel sneller verlopen dan binnen mijn reguliere atelierpraktijk.
Het ritueel dat met het inwrijven van grafietpoeder en met het afspoelen daarvan gepaard gaat, is een belangrijk thema dat ik in mijn logboek onderzocht. Dit ritueel markeert het begin en het einde van de private performance. Het grafiet maakt dat ik mij losmaak uit het gewone, uit het alledaagse. Het ritueel waarin ik mijn lichaam met grafietpoeder bedek opent kanalen die mij toelaten in een andere werkelijkheid die ligt verscholen in de alledaagse werkelijkheid en deze overstijgt.
Tijdens dit ritueel vinden er transformaties plaats. Ik word mij meer bewust van mijn lichaam, zowel vanuit binnenuit als vanuit buiten. Ik zet mijn lichaam in als object en laat de camera (van buitenaf) het observeren, tegelijkertijd ben ik subject en ervaar ik mijn omgeving en mijn lichaam dat daar deel van uitmaakt.
De koppelingen tussen het tekenen en de private performances waarin ik een vallende/duikende/springende beweging maak en fotografeer, vormen een rode draad door mijn logboek. Tijdens het Pompgemaal heb ik met grote intensiteit en onafgebroken mijn gedachten kunnen volgen en uitwerken. Ik heb grote stappen gemaakt in mijn inhoudelijk onderzoek dat ik momenteel nog meer voed met kennis van buitenaf. Literatuur over mystieke ervaringen waarin de ervaring één te worden met de omgeving een grote rol speelt, is hier een voorbeeld van. Tijdens het Pompgemaal heb ik mij ingeschreven voor cursussen aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit. Op 8 oktober j.l. heb ik mijn eerste hoorcollege gehad. De cursussen behandelen een overview van onderwerpen en concepten van de filosofische antropologie (Phylosophical Anthropology). Filosofische concepten van onder meer Kant, Heidegger, Plessner en Merleau-Ponty scherpen mijn werk.
uit: Eindverantwoording Mondriaan Fonds, oktober 2018
pages from Redidu 4, Artists in Residency in Pompgemaal Den Helder
pages from Redidu 4, Artists in Residency in Pompgemaal Den Helder

OTHER INSTALLATION VIEWS

Back to Top