ABOUT

TEXT + EXHIBITIONS + CV

OVER MIJN WERK

Een terugkerend element in mijn werk is mijn lichaam. Tijdens mijn residentie in Kaus Australis in Rotterdam in 2016 legde ik de basis voor een nieuwe manier van werken. De tekeningen die daaruit voortkwamen zijn gemaakt door op een directe en dynamische wijze tekens en sporen achter te laten op het papier. Tijdens het werkproces wrijf ik mijzelf in met grafietpoeder en werp ik me op het papier op de vloer van mijn atelier. Tijdens deze ritualistische sessies registreer ik het oppervlak van mijn lichaam en vooral ook de vallende beweging op het papier. Op deze manier leg ik bewegingen en gestes vast en registreer ik incidentele ophopingen van grafiet. Door mijn lichaam als uitbreiding van mijn materiaal te gebruiken, "beleef" ik mijn werk. Na deze sessies werk ik verder op en met de beelden die voortkomen uit de kortstondige klap van mijn lichaam op het papier. De titels van de tekeningen die in Kaus Australis en kort daarna ontstonden zijn afkomstig uit 'Phaedrus', Plato’s dialoog met als hoofdonderwerp vervoering. Vervoering zou volgens Plato de energie leveren om het verlangen naar bevrijding uit het aan tijd en plaats gebonden lichaam aan te wakkeren.
In juni en juli 2018 was ik gastkunstenaar in het Pompgemaal in de duinen bij Den Helder. In het werk dat ik voorafgaand aan deze werkperiode maakte, staat mijn houding tijdens het vallen ten dienste van de afdruk op het papier op de vloer. Tijdens de residentie heb ik het vallen hieruit losgemaakt en me gefocust op het kortstondige moment voorafgaand aan de landing: het ogenblik dat mijn lichaam van de grond los is. Ik wierp me niet meer op de tekening maar in de ruimte, de val als een sprong in de leegte. Ik las een gedachte experiment van Hito Steyerl over de vrije val ('In Free Fall: A Thought Experiment on Vertical Perspective') waarin piloten beschrijven hoe ze één worden met hun omgeving tijdens een val van het vliegtuig waarin ze werken. Ze schrijft dit toe aan een verlies van horizon dat volgens haar het stabiele idee van oriëntatie dat aan de basis ligt van vaste concepten over subject en object, de grens tussen ons lichaam en onze omgeving en tijd en ruimte, aan het wankelen zou kunnen brengen. Dat ik de persoon in de tekening ben is evident voor mijn werk, ik moet zelf de ervaring hebben gehad van het moment dat ik teken.
De foto’s die ik tijdens talloze val- en springsessies in en rond het Pompgemaal heb gemaakt, vormen de basis voor tekeningen waar ik maanden aan werk. Ik kies uit een reeks foto’s één momentopname als een verwerking van de actie, van de beweging en vooral van de beleefde ervaring daarvan. Hoe dichterbij je bij mijn werk komt, hoe minder precies de realistische uitdrukking blijkt te zijn. Alles lost op in veegjes en streepjes. De fotografische studie die eraan voorafgaat wordt volkomen ontmanteld in de tekening. Het werk komt organisch tot stand, het groeit langzaam onder mijn handen. Je kunt door een enkel element te bekijken in wezen de hele tekening bekijken. Zoals het lichaam is opgebouwd uit cellen, zo zijn mijn tekeningen opgebouwd uit ontelbare handbewegingen die ieder voor zich het geheel bepalen. Het moment dat al mijn ledematen van de grond zijn heeft maar heel kort geduurd. In mijn beleving lijkt de tijd tijdens het vallen te vertragen. Over het tekenen van dit moment doe ik vervolgens duizenden uren. Uren waarin ik me focus op de details waar ik me ook tijdens het vallen zo enorm bewust van was. Alles staat op scherp.
De gelukzaligheid van het zich verliezen in het daadwerkelijk doen is volgens Alex de Vries aan mijn werk af te lezen. Hij schrijft naar aanleiding van zijn atelierbezoek aan mij op Mister Motley ('Atelierbezoek Femke Gerestein - Het lichaam als onderwerp en voorwerp'): “Voor een tekening zet Femke Gerestein zichzelf in, maar het is geen zelfportret. Ze laat een lichaam zien als een weergave van uitgerekte tijd. Ze tekent hoe haar aanwezigheid verloopt. Waar ze eerder als het ware op het papier dook, had die aanwezigheid een directe en tastbare aanwezigheid. Nu ze ernaartoe springt heeft die presentie een niet vast te stellen duur en laat een grote tegenwoordigheid van geest zien. Het is haar manier om zich met het bestaan en die wereld te verhouden, een vorm van gewichtsloze overgave aan het onvermijdelijke.”
Maurice Merleau-Ponty beschreef de ervaring van het lichaam eens met het voorbeeld van de rechterhand die de linker streelt. De rechter voelt de haartjes, de huid, het vlees, de aderen en de botten van de linker. Tegelijkertijd voelt de linkerhand in de streling de structuur van de rechter. Het lichaam ervaart daardoor zichzelf tegelijkertijd als onderwerp en voorwerp, iets waarvan je deel uitmaakt en wat je van buitenaf beschouwt. De Duitse filosoof Helmuth Plessner gaat in zijn ideevorming over excentriciteit nog verder. Volgens Plessner is de mens menselijk door zijn vermogen om van buitenaf naar zichzelf te kijken. Hij kan afstand van zichzelf nemen maar ervaart hierdoor ook een kloof met zichzelf. Deze thematiek stel ik aan de orde in mijn werk. Alex de Vries schrijft hierover: “de letterlijke lijfelijkheid van het werk is tegelijkertijd zo persoonlijk mogelijk en met de grootste distantie weergegeven.”

Femke Gerestein
Rotterdam, 2019

Gedeeltes uit deze tekst zijn afkomstig uit het artikel van Alex de Vries op Mister Motley: ‘Atelierbezoek: Femke Gerestein - het lichaam als onderwerp en voorwerp’

Bewaerschole 2019 © Ernesta Verburg

EXHIBITIONS

SOLO
(since 2008)
2020 Art Gallery De Wael 15, Antwerpen BE
2019 Bewaerschole, Burgh-Haamstede, '18.06.05 15.21.25’
2019 Galerie EL, Welle BE, ‘Sprong’
2018/19  Art Space Rotterdam (in samenwerking met Frank Taal Galerie), Rotterdam, ‘Los’
2018 Galerie In Situ Art Projects, Aalst BE, Skin Orgasms
2014 Raadskelder Museum Het Belfort, Sluis, 'Grafietjurk'
2013 Mon Capitaine, Middelburg
2013 Stichting IK, Oost-Souburg, 'I wonder if I’ve been changed in the night?,
2011 Lieux-Communs, Namen BE, 'Through the Looking-Glass'
2011 Jan van Leeuwen Stichting, Middelburg, 'Down the Rabbit-Hole'
2010 Loggia, Abdijplein, Middelburg
2010 Zeeuws Museum Museumcafé , Middelburg
2008 KUB, Goes

GROUP
(since 2008)

2019 Neck of the Woods, Rotterdam, '
5th Intervention Taskscaping Alterism'
2019/2020 GHL Expositieruimte, Middelburg, "Geestverwant"
2019 Geertruidskerk, Geertruidenberg, '#oppapier' (duo)
2019 Art Gallery De Wael 15, Antwerpen BE, #onpaper
2019 SASK, Sint Niklaas BE, ‘Tekening (disegno)’
2018 Kunsthal 45, Den Helder, ‘Residu 4’
2018 De Cacaofabriek, Helmond, ‘Gum’
2017 Galerie van den Berge, Goes
2017 Tekenkabinet, Amstelpark 13, Amsterdam
2017 Museum Waterland, Purmerend, '1ste Lustrumtentoonstelling Tekenkabinet'
2017 KuuB, Utrecht, ‘Percepties van de werkelijkheid’
2017 Emergent, Veurne, BE, ‘Je ne sais quoi’
2017 Galerie EL, Welle BE, My Femine Ways’
2016 Kaus Australis, Rotterdam, ‘I understand the ocean by looking at a raindrop’
2016 Stichting IK, Oost-Souburg, ‘5 Years IK’
2016 PAK, Gistel BE, ‘Drawing Rooms #2’
2016 Galerie EL, Welle BE, ‘Die van Aalst’
2015 DAK, Utrecht, ‘Blind Date’
2015 masterclass en groepstentoonstelling, Van Eyck, Maastricht, The Drive of Drawing’
2015 Mon Capitaine, Middelburg, ‘Marcel Duchamp’
2015 Sask, Sint Niklaas BE, ‘Reisgenoten'
2015 Kunstvereniging/Drawing Centre Diepenheim, 'Veldwerk’
2015 Kunstvereniging/Drawing Centre Diepenheim, ‘Waar de hand zingt’
2014 Middelburgse Atelier Stichting, Middelburg, 'Faith Hope Love'
2014 DOCK5340, Den Bosch, 'Come to your senses'
2013 Mon Capitaine, Middelburg 
2013 Willem3, Vlissingen, 'Made in Vlissingen 1'
2012 Bewaerschole, Burgh Haamstede, 'PopUp'
2012 Grote Kerk Veere, '12 Plaatsbepalingen'
2012 Grote Kerk Veere, 'SPRING'
2010 Winterfestival Verrassend Licht Vlissingen 
2010 CBK Zeeland, Middelburg, 'Voorbeeldig verbeeld'
2010 KUB, Goes, 'Vrije illustratoren'
2010 Museum Le Secet, ‘s Heer Arendskerke
2010 Kunstwerkplaats KipVis, Vlissingen, 'Het sprookje van Zeeland'
2009 De Drvkkery, Middelburg
2009 Onderstroom Festival, Vlissingen
2009 Kunstwerkplaats KipVis, Vlissingen
2008 De Drvkkery, Middelburg
2008 Kunstvereniging Diepenheim, 'Preludium 1'
2008 CBK Zeeland, Middelburg, 'Zomeratelier'

https://www.mistermotley.nl/art-everyday-life/atelierbezoek-femke-gerestein
https://www.mistermotley.nl/art-everyday-life/atelierbezoek-femke-gerestein
PZC 2019
PZC 2019
PZC 2019
PZC 2019
booklet exhibition 'Je ne sais quoi', Emergent, Jan de Nys 2017,
booklet exhibition 'Je ne sais quoi', Emergent, Jan de Nys 2017,
De Volkskrant, 2015,  'Diepenheim 8 mei',  Jeanne Prisser
De Volkskrant, 2015, 'Diepenheim 8 mei', Jeanne Prisser
PZC, 2014
PZC, 2014
PZC, 2013
PZC, 2013
CV

Femke Gerestein (1982)
works and lives in Middelburg NL
​​​​​​​

EDUCATION

2000-2004 AKV|St Joost Breda, illustration BA
1994-2000 Gymnasium, SSGM Middelburg

and
2018-2019 Erasmus Universiteit Rotterdam, courses Philosophical Antropology

RESIDENCIES
2018 Pompgemaal Den Helder, 01.06 - 31.07.2018, mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van het Mondriaan Fonds
2016 Kaus Australis, Rotterdam Kaus Australis, Rotterdam, 01.07 - 31.12.2016, waarvan eerste drie maanden mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van het Mondriaan Fonds
2013 Stichting IK, Oost-Souburg, 07.01 -17.03.2013, mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van Stichting Beeldende Kunst Middelburg en Stichting IK

PUBLICATIONS
2019 GUM boek, Paul Dirks
2019 Tekening (disegno), catalogus bij gelijknamige tentoonstelling, SASK
2018 Residu 4, catalogus bij gelijknamige tentoonstelling, Mondriaan Fonds en Kunsthal 45
2017 Tekenkabinet, tentoonstellingscatalogus
2016 Art in the Residency: 5 Years IK, Stichting IK
2016 Mon Capitaine 2010/15 jubileumboek
2015 Veldwerk, jubileumboek Kunstvereniging Diepenheim
2015 Waar de hand zingt, magazine Kunstvereniging/Drawing Centre Diepenheim
2014 To Be Body, publicatie bij tentoonstelling, CBK Zeeland

PRESS (selection, since 2014)
2019 BN De Stem, 'Lichaamskunst in de kerk in Geertruidenberg, Martijn Schraven, artikel over duotentoonstelling in Gertruidskerk
2019 Omroep Brabant, ‘Femke gebruikt haar lichaam als potlood voor de expositie OpPapier’, Rob Bartol, artikel en filmpje
2019 Mister Motley, ‘Atelierbezoek: Femke Gerestein - het lichaam als onderwerp en voorwerp’, Alex de Vries, artikel
2019 PZC, ‘Tekeningen met vele betekenissen’, Nico Out, artikel over solotentoonstelling Bewaerschole
2019 PZC, ‘Val vangen in wirwar van streepjes’, Esme Soesman, artikel over solotentoonstelling Bewaerschole
2017 H ART, ‘De zij-kant is (soms) scherp’, Eliane van den Ende, artikel over groepstentoonstelling Emergent
2017 kM magazine, ‘De Grenzen van het tekenen’, Arno Kramer, artikel
2015 De Volkskrant, Diepenheim 8 mei, Jeanne Prisser, artikel over groepstentoonstelling Kunstwerkplaats Diepenheim
2014 PZC, De vervulling naar verlangen, Nico Out, artikel over duotentoonstelling in CBK Zeeland

OTHER ACTIVITIES
2017 - heden museumdocent Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam
2016 - heden art mediator Witte de With Center for Contemporary Art, Rotterdam
2016 - heden art mediator TENT, Rotterdam
2017 - heden museumdocent Museum Rotterdam
2019 - heden kunsteducatie primair en voortgezet onderwijs, Art-s-Cool Den Haag
2019 - heden museumdocent (vormgeving en uitvoering educatief programma) Museum Paul Tetar van Elven, Delft
2016 - 2018 art mediator Kunstblock, Rotterdam
2018  vervangend docent K&C onderbouw voortgezet onderwijs, Nehalennia, Middelburg
2015 - 2016 medewerker educatie Vleeshal, Middelburg
2014 - 2016 suppoost Vleeshal, Middelburg
2008 - heden freelance docent beeldende vakken / tekenen
2015 - 2016 binnenbestuurslid Middelburgse Atelier Stichting
2014 toelatingscommissie kunstenaarsdocumentatiesysteem IDOC, CBK Zeeland
2007 - 2012 docent AKV|St Joost, Den Bosch & Breda
2008 - 2012 PR Kunstwerkplaats KipVis
2004 - 2012 illustrator redactioneel en prentenboeken

art education program Bewaerschole 2019, conceived, written and presented by me

Museum Boijmans van Beuningen 2019 © Fred Ernst

Back to Top